лихва по предоставен заем

Имам предоставен заем на друго предприятие срещу определена лихва по договор.  Няма постъпило плащане за погасяване на лихва. Направени са съответните начисления към 31.12.2009г., но не съм пуснала фактура за лихвите и съответно не съм ги отразила в дневника за продажбите. В нарушение ли съм?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно чл. 113 ал. 3 т. 2 от закона фактура в този случай може да не се издава. Имате задължението да издадете и отразите в дневник продажби отчет за извършените продажби по реда на чл. 119. Няма предвидена конкретна санкция за подобно нарушение, след като става дума за освободени доставки. Би възникнал проблем, в случай че заради тези освободени доставки имате доставки с право на приспадане на частичен данъчен кредит.
    Не е ясно как е оформен договорът за заем и кога са дължими лихвите по предоставения заем.

Вашият коментар

Email: