Неначисляване на ДДС

Имам следния въпрос. На базата на кой член от ЗДДС няма да се начисли ДДС на стока, която ще се използва за обучение на деца и хора с увреждания. Стоката се внася от  друга страна членка на Европейския съюз (от Дания), кой член, алинея трябва да цитирам, за да не ми се начисли ДДС. Организацията (клиентът), която ще получи стоката е с идеални цели и не подлежи на регисрация по ДДС. Благодаря Ви предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като получателят е нерегистриран – няма как да начисли данък тук за вътреобщностно придобиване. Би следвало ДДС да бъде начислен във фактурата от датската фирма, освен ако доставката не е освободена съгласно датското законодателство.
    Каква е стойността на самата доставка?

Вашият коментар

Email: