DDS bus

Здравейте!

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България и чиято основна дейност към момента не е свързана с транспортни услуги/превоз на пътници и/или товари/отдаване под наем на транспортни средства и пр., желае да закупи товарен автомобил – бус от страна членка на ЕС и/или България с цел бъдещото развиване на такъв тип дейност като горепосочените или по-точно – отдаване под наем на други фирми или лица за товарни нужди.

В такъв случай, с оглед бъдещите планове на фирмата, възможно ли е приспадането на данъчен кредит при покупката на товарния автомобил?

Вашият коментар

Email: