продажба на кораб

Имаме кораб закупен от АДВ без ДДС.Ние сме регистрирани по ДДС.Сега продаваме този кораб на българска фирма.Съгласно чл.31 т.7 от ЗДДС  това е облагаема доставка с нулева ставка.Въпросът ми е сега когато сделката е между две регистрирани лица трябва ли да се начислява ДДС при продажбата.И този член за какво се отнася.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Облагате доставката с 0 % ДДС, като във фактурата посочвате чл. 31 т. 7 като основание за прилагане на нулевата ставка.
    Доставката би била облагаема с 20 % в случай, че продаваният от Вас кораб е предназначен за спортни и развлекателни цели или за лични нужди

Вашият коментар

Email: