ВОД на услуга след 01.01.2010 г.

Има ли промяна в ВОД на услуги за страни членки на ЕС.

Извършваме следната услуга – по техническо задание от Германия изготвяме технически чертежи, които изпращаме на възложителя в Германия – германска фирма регистрирана по ДДС по германското законодателство.

Досега издавахме инвоис фактура на германската фирма без да начисляваме 20 % ДДС и получавахме парите с банков превод от Германия.

Има ли обстоятелства при които може да се тълкува, че сме длъжни да начислим 20 % ДДС на получателя.

Дончев

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    До 31.12.2009 г. предоставяните от Вас услуги са били с място на изпълнение, определено съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 3? След 01.01.2010 г. мястото на изпълнение при тези доставки се определя съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 2, а именно – мястото е в Германия, и данъкът по доставката е дължим от получателя, т.е. няма промяна по отношение на облагането с ДДС.

Вашият коментар

Email: