ползване на ДДС начислено в чужбина

Имам фактура с начислено 19 % ДДС за получена услуга в Германия.Клиента е бългърска фирма а услугата е във връзка с ВОД извършена от бългърската фирма. И доставчика и получателя са регистрирани по ДДС, мястото на изпълнение на услугата е Германия. Има ли възможност да си приспадна това ддс и трябва ли да включвам фактурата в дневника за покупки и продажби. Предварително ви благодаря за отговора

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че данъкът е правомерно начислен – можете да поискате възстановяване на платения в Германия данък по реда на осма директива. Нямате задължение за отразяване на тази фактура в дневниците.

Вашият коментар

Email: