ЧЛ.97А ЗДДС

Доставките по чл.21, ал.2 на ЗДДС формират ли облагаем оборот? Дружество, което има само такава дейност и е регистрирано по чл.97а на ЗДДС, трябва ли да следи тези обороти за задължителна регистрация при достигане на 50 000?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Доставките на услуги с място на изпълнение определено по чл. 21 ал. 2 участват в определянето на облагаем оборот за задължителна регистрация в случаите, когато мястото на изпълнение е на територията на страната, т.е. – получателят на услугата е лице, установено на територията на страната.
  Когато получател по услугата е лице, установено на територията на друга държава доставката е с място на изпълнение извън територията на страната и не участва при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация.

 2. Отговор СТЕЛА

  Много Ви благодаря за бързия отговор!
  Но съм несигурна в определянето на „място на изпълнение на доставката”.Моля за Вашето мнение, като Ви предоставям извадки от договора мужду КЛИЕНТА/ДЗЛ от ЕО няма обект в България/ и БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО/регистрирано по чл.97а от ЗДДС/:
  1.БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО има право да представлява КЛИЕНТА в България, няма право да сключва договори от името или с името на КЛИЕНТА, или да го обвързва по никакъв начин и ли за каквато и да е цел.
  2. БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО препраща всички искания за оферти, насърчава продажби на продукти в България чрез ефективен маркетинг.
  3.Посещава клиенти на КЛИЕНТА в България,
  4.Изпраща технически и търговски доклади на КЛИЕНТА за клиентите му.
  5.Консултира с технически и търговски доклади на КЛИЕНТА за законови актове,стандарти,състояние на пазара,конкуренция, метреологични и други условия..
  6.Да помогне в монтажа на продуктите, ако се наложи.

  Т.е.целта на договора е да помагаме на КЛИЕНТА за всичко с информация за България, но това става или по електронен път, или в офисите в чужбина.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като получателят не е установен на територията на страната, съгласно посоченият от Вас чл. 21 ал. 2 мястото на изпълнение на доставката е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. В тази връзка вижте и &1 т. 11 от допълнителните разпоредби на закона.
  Въпросната доставка на услуга не участва в определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация, а данъкът по доставката е дължим от получателя.

Вашият коментар

Email: