Завършени СМР

Изпълнили сме СМР по дог.с физ.лица.Договорени са отделни цени по видове работа , а не крайна цена.Клиентите ни отказват да подпишат Акт 19 с точни количествата изпълнена работа(крият се с идеята да не плащат).Как се процедира в такъв случай,имам впредвид ЗДДС.Трябва ли да се пусне ф-ра и начисли ДДС?Може ли да се приеме,че услугата е извъшена макар, че клиента не я е приел?Ако сте се сблъсквали с подобен казус, ще Ви бъда благодарен ако споделите.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно как точно са формулирани договорите Ви с тези лица. Вижте чл. 12 ал. 2 от правилника за прилагане на закона.

  2. Отговор Христов

    Посочения чл.12 ал.2 от ППЗДДС изисква приемането на извършените СМР от възложителя, а както писах по горе те отказват да подпишат Акт-а с които приемат извършената работа, зашото нямат намерение да плащат и затова не подписват никакви документи.Ясно че нещата отиват към съд.Въпросът е относно задължението ни по ЗДДС и издаването на фактурата.По принцип договора е с 5 възложители (физ.лица в малка жил.кооперация) за СМР,като в него не е записана крайна обща цена, а единични цени по видове работи.Това означава, че всеки от тях ще трябва да плати различна сума на база реално изпълнени количества умножени по ед.цени.В догова е записано че работа се приема от възложителя с Акт образец 19.Затова се налага двете страни да подпишат Акта с който да приемат извършени СМР, но………

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че са изпълнени хипотезите на посочената разпоредба от правилника сте в правото си да не издавате фактура, респ. да начислявате данък по доставката в момента. А самото търсене на дължимите Ви суми по съдебен път ще се осъществи на база сключените договори между Вас и клиентите Ви.

Вашият коментар

Email: