отдаване под наем и прелагане на чл.25 ал.4

Отдаваме под наем офис, като в договорът е уточнено ,че плащането за месеца става на 12 число на предходния.През месец декември не сме получили плащане.Сега насрещната страна иска анулиране на фактурата, тъй като счита , че това е аванс и данъчно събитие не е настъпило.Ние считаме, че това е доставка с непрекъснато, периодично изпълнение и за това не би следвало да анулираме документа.Прави ли сме в случая.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основание за анулиране на фактурата. При подобен род доставки данъчното събитие възниква на датата, на която плащането става дължимо, без значение дали е извършено.

Вашият коментар

Email: