Промените в ЗДСС чл.31, т.1 и т.3

Интересуват ме изключително промените чл. 31, по-специално в т.1 и т.3 – след последните промени в сила от 01.01.2010 – корабите се разделят по критерий \“плаващи в открито море\“ – такова нещо до сега не е имало. Какво значи това? Ако корабът е под чужд флаг (на страна членка на ЕС или от трета страна) той е чужда територия и съответно плавайки по река Дунав е в международни води. Какъв е този термин \“открито море\“, на какъв принцип ще се определя къде плава кораба? Ами ако идва от морето към реката или обратното? Международни води – да, но открито море, страшна недомислица е това! Ще съм благодарна на всякакви мнения и информация, защото и без друго от 1 седмица сме замразили дейността, докато решим как ще бъде занапред.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Чл. 31 т. 3 е без промяна и след 01.01.2010 г.
    Разделението на кораби, плаващи в открито море е за доставките, упоменати в чл. 31 т. 2 от закона, в сила от 01.01.2010 г.
    Съществува възможност тези доставки да бъдат оформени съответно като ВОД и износ, когато получателите са чуждестранни фирми, за да бъде приложима нулева ставка.
    На въпроса Ви относно това какво би било, ако корабът идва или отива към морето – в този случай би била приложима нулевата ставка – документите за доказване на тези доставки са предвидени в проекта за правилник за изменение на ППЗДДС – от значение е курсът на въпросното плавателно средство.

Вашият коментар

Email: