чл.31 от ЗДДС

Фирмата ни доставя резервни части на кораби/радарни с-ми, радиотелефони и др./ До 31.12.2009 г. тези доставки се третираха по чл.31 т.1 от ЗДДС, включително и за кораби, плаващи по р.Дунав. Как ще се третират тези доставки от 01.01.2010 г. при следните случаи: 1. Когато рез. части се доставят на кораб, който се намира на пристанище по р.Дунав и корабостобственика е бълг. фирма, регистрирана по ДДС? 2. Когато рез. части се доставят на кораб, който се намира на Русенското пристанище, но корабостобственика е от държава-членка на ЕС и е регистриран по ДДС? 3. Когато рез. части се доставят на кораб, който се намира на Русенското пристанище, но корабостобственика е фирма от трета страна и няма регистрация по ЗДДС? Благодаря Ви!

4 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че въпросните плавателни средства не спадат към кръга на изброените в чл. 31 т. 2 – след 01.01.2010 г. няма как да бъде приложена нулева ставка, и би следвало да начислите 20% ДДС и в трите посочени от Вас случая.
    Вие ли извършвате монтажа и инсталирането на въпросните резервни части, или само ги доставяте?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случаите на монтаж от Ваша страна – доставката би била облагаема с 20%.
    В останалите случаи – евентуално бихте могли да оформите доставките като ВОД и износ, за да приложите нулева ставка.

Вашият коментар

Email: