Услуги към компания, регистрирана на Британски Вирджински острови

Здравейте, бих искала да попитам при положение, че предстои сключване на договор за маркетингови услуги и проучвания на българския пазар между българско дружество и компания, регистрирана на Британски Вирджински острови, как би следвало да се третира извършената доставка на услуги? Българското дружество ще се регистрира по ЗДДС, но в момента не е регистрирано и ако се наложи издаването на фактура, то тя нямма да е данъчна. В бъдеще, обаче как ще се процедира? В параграф 1 от допълнителните разпорадби на закона виждам, че Британски Вирджински острови не са изключени от територия на ЕС изрично…Благодаря за отговора предварително..

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Британските виргински острови не са част от територията на ЕС, за тях се прилага само част четвърта от договора за създаване на Европейската общност, отнасяща се до асоциирането на отвъдорските страни и територии.
    По отношение на въпроса Ви – в случай, че въпросната компания не се счита за установена на територията на страната по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби, то извършваните от Вас услуги биха били с място на изпълнение извън територията на страната, в следствие на което не пораждат задължения съгласно закона.

Вашият коментар

Email: