Нужна ли е регистрация по ддс в Австрия?

Необходимо ли е да се регистрираме в Австрия при извършване на услуга/монтаж на стоки от България/ на недвижим имот в Австрия от Бг фирма регистрирана по ДДС в БГ на регистрирана по ДДС в Австрия фирма

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става особено ясно дали българската фирма извършва доставка на услуга, или на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика, но и в двата случая, ако не се считате за установено на територията на Австрия лице, не би следвало да подлежите на регистрация, след като има платец на данъка там. Вижте разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3, чл. 95, ал. 2 и чл. 97 от закона. Би следвало в австрийското законодателство да съществуват аналогични разпоредби във връзка с разпоредбите на директивата.

Вашият коментар

Email: