ДДС при ремонт на кораб

Фирмата в която работя се занимава с ремонт на кораби /предимно речни кораби/. Въпросът ми е приложим ли е чл.31 т.3 и за кораби, които плават по р.Дунав или се прилага само за кораби в открито море, тъй като в закона не е упоменато конкретно за кой вид кораби се прилага този член? Ако не е приложим чл.31 т.3 от ЗДДС за този вид услуги, то тогава в хипотезата на чл.21 ал.4 т.4 б.\“б\“ ли попадат въпросните услуги /работа по движима вещ/?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Обърнете внимание, че посочената от Вас разпоредба на чл. 21 ал. 4 т. 4 б) се отнася за доставки на услуги с получател данъчно незадължено лице. Когато извършваната от Вас услуга е с получател данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката се определя по реда на чл. 21 ал. 2, а именно – мястото, където е установен получателят. Т.е:
  – ако получателят е българска фирма чл. 31 т. 3 би била приложима за извършения ремонт и прилагате нулева ставка (при условие че корабите не се използуват за спортни или развлекателни цели, или за лични нужди);
  – ако получателят е чужда фирма, неустановена на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката би било извън територията на страната, вследствие на което не начислявате данък на основание чл. 86 ал. 3 във връзка с чл. 21 ал. 2. В този случай данъкът е дължим от получателя на услугата.

 2. Отговор Тодорова

  Ако получателят на услугата по ремонт на кораб е от трета страна и няма регистрация по ДДС на територията на ЕС, къде е мястото на изпълнение на услугата и кой е длъжен да начисли ДДС?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В този случай отново е приложима разпоредбата на чл. 21 ал. 2 – т.е. мястото на изпълнение на доставката е извън ЕС. Данъкът евентуално би бил дължим от получателя, съгласно разпоредбите на тяхното законодателство.

Вашият коментар

Email: