самоначисляване на ддс от 01.01.2010

Дружеството, в което съм счетоводител, строи в България и продава недвижимите имоти на физически лица от държави членки на ЕС – Великобритания, Франция. Продава също и на физически лица от Русия. И във Великобритания и в Русия ползваме услугите на посредници – фирми, които рекламират и продават нашите недвижими имоти. При продажба на наш имот те ни издават фактура за комисионната, която им дължим – има и регистрирани и нерегистрирани посредници по чуждия закон за ддс. По действащия до 31,12,2009г.наш ЗДДС нямахме задължение да си самоначисляваме ддс по тези фактури. След като току що изчетох промените в ЗДДС, влизащи в сила от 01,01,2010г., останах с впечатление, че май вече трябва да си самоначисляваме ддс по тези фактури на основание чл.82, ал 2,т.3 от ЗДДС. Иначе услугите, които получаваме от чуждустранните посредници отговарят на посочените в чл.21, ал.4, т.1, буква \“а\“. Моля за помощ, дали правилно съм разбрала.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Така е, правилно сте разбрала.
    За съжаление е възможно да имате проблеми за получените то 31.12.2009 г. посреднически услуги – и преди 01.01.2010 г. данъкът по тези доставки е бил изискуем от Вас.

Вашият коментар

Email: