регистрация по чл97 а

Нашето дружество извършва услуги по чл21 ал.2 ЗДДС и ще трябва да се регистрира по чл.97а от ЗДДС.Нямаме регистрация по ЗДДС, т.к. облагаемия ни оборот е под 50 хил.лв. Услугите са предназначени за страна от ЕС. Ако обаче след регистрацията по 97а извършва същите услуги и за българска фирма,то тогава ще трябва ли да начислява ДДС във фактурите или понеже регистрацията по чл.97а е специална, то ДДС няма да се начислява за българсите получатели на нашите услуги.Предварително Ви благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали – регистрираните по чл. 97а лица не начисляват данък при извършване на облагаеми доставки – чл. 113 ал. 9 от закона.

Вашият коментар

Email: