Регистрация по чл.97а от ЗДДС

Здравейте, нашето дружество не е регистрирано по ЗДДС, но след 01.01.10г. ще извършва услуги по чл.21, ал.1 и ал. 2 от ЗДДС. Ако го регистрираме по чл. 100, ал. 1, то трябва ли да се регистрира и по чл. 97а? Другия ми въпрос е – когато услугите се предоставят на дружество от ЕС, което не е регистрирано по ДДС, то българското дружество ли е длъжно да начисли данък?

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  нямате задължение за регистрация по чл. 97а в случай, че се регистрирате по желание по реда на чл. 100 ал. 1.
  Ако сте решили да се регистрирате по чл. 100 ал. 1 – гледайте да е преди да е възникнало задължение за подаване на заявление за регистрация по чл. 97а.
  По втория Ви въпрос – в случай, че мястото на доставката е на територията на друга държава-членка – данъкът си е дължим от получателя на услугата. Аналогична регистрация на тази по чл. 97а от нашия закон е предвидена и в законодателствата на останалите страни-членки.

 2. Отговор Т. Шишманова

  Благодаря много за отговорите. Доколкото разбирам, получателя е длъжен да начисли данъка аналагично на нашия чл. 82, ал. 2. Интересното е друго – той няма регистрация по ДДС, тогава в дневника за продажби и VIES-декларацията какъв номер да напиша, като няма ДДС такъв и като основание за неначисляване на данък кой член да напиша във фактурата – чл.21, ал. 2 от закона?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случай, че получателят по доставката не е регистриран за целите на ДДС – самата доставка не намира отражение във Vies-декларацията.
  Основанието – да, чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 86 ал. 3, като изрично посочвате, че данъкът е дължим от получателя съгласно разпоредбата на чл. 114 ал. 4 от закона.

Вашият коментар

Email: