Продажба на лизингов автомобил

Казусът е следният.На 03.05.2007 е сключен договор за лизинг според който фирмата ще изплаща автомобил с право на данъчен кредит през следващите 5 години.Главницата е била 25000 лева,а ДДС-то е 5000 лева.ДДС-то е ползвано като данъчен кредит в първият данъчен период.Обмисля се вариант за прехвърляне на автомобила през м.01.2009 на трето лице,което да бъде длъжника по лизинга. Въпросът ми е следният:Трябва ли да се начислява ДДС от страна на фирмата при това прехвърляне.Стойността на неизплатеният лизинг/остатъчната главница/ е приблизително 12000 лева.И тези 12000 лева ли ще са ДО?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобна процедура е подробно и изчерпателно уредена в чл. 13 ал. 6 и 7 от правилника за прилагане на закона.
    Към момента на заместване е налице прекратяване на договора с първоначалния лизингополучател, като лизингодателят документира прекратяването по реда на чл. 115 ал. 6 от закона, след което издава нова фактура към новия лизингополучател.

Вашият коментар

Email: