Начислен неправомерно ДДС и прот. чл.116

Здравейте! Издадена ни е фактура по чл.163а, в която неправомерно е начислен ДДС. При ревизия екипът правилно не ни признава данъчен кредит по тази фактура и извършва корекция в посока плащане. С протоколите по чл.117 няма проблеми. Доставчикът, след като забелязва грешката иска да анулира фактурата на осн. чл.116, ал.3, да издаде протокол по чл.116, и нова фактура без ДДС. Той има основание за това, но ние не сме ли длъжни да отразим погрешно съставената фактура отново в Дневник покупки със знак минус? Разбира се, ако до момента нямахме данъчна ревизия това щеше да е безпроблемно, но в този случай ще доведе до повторна корекция със стойността на ДДС в посока плащане. Имаме ли основание да НЕ отразим погрешната фактура с отрицателен знак а само новата? Какви тогава ще са последиците за доставчика? Една нова ревизия няма ли отново да извърши корекция на основание, че има протокол по чл.116, mf.wот нас, по който не сме извършили съответните действия?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    с издаденият от НАП акт се извършва служебна корекция на подадената от Вас декларация (чл. 106 от ДОПК), и за Вас отпада задължението да отразите издадения от доставчика Ви протокол по чл. 116 от закона.

Вашият коментар

Email: