регистрация по ЗДДС заложна къща

Кой оборот се включва при определяне на задължителния оборот за регистрация по ддс т.е. 50000 лв., приходите от върнати заеми, приходите от лихви, неустойки, такси за съхранение и продажба на заложени вещи? В коя данъчна група по Наредбата за касовите апарати? Благодаря..

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Сумите на върнатите заеми не представляват приход. Добре ще бъде да си изясните понятията \“услуга\“ и \“доставка на услуга\“ по смисъла на чл. 8 и 9 от закона, след което да определите кои от предоставяните от Вас услуги са облагаеми, и кои освободени съгл. чл. 46 ал. 1 т. 1 от закона. Според това, дали услугата е освободена или облагаема регистрирате продажбата в група А или Б съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
    А съгласно чл. 96 от закона при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация се включват както облагаемите доставки, така и извършените от Вас освободени доставки по чл. 46.

Вашият коментар

Email: