приспадане на ДДС

Здравейте. Първо честита Коледа на всички. В страницата на НАП има някой промени в законите и това което ме интересува е по специално ЗДДС, защото имам следния случай. М.10 ДДС за въстановяване – 3900.00. I-ви дан.период м.11 – ддс за внасяне 1560.00 (остатък 2340.00лв.); II-ри дан.период м.12 – към момента около 1300.00 за въстановяване (остатък 3640.00лв.) III-ят данъчен период приключва м.01.2010г. Това което чета в новите промени нещо не ми става ясно. Ето какво пише в страницата на НАП: Промени в закона съобразени с решения на СЕО. Увеличен е срокът за приспадане на данъчен кредит от тримесечен на 12-месечен Съкратен е периодът за приспадане от 3 на 2 месеца. ДДС се възстановява в 30 дневен срок, след приспадането За закъсняло възстановяване, включително при ревизия се дължи лихва от фиска на данъчно задълженото лице Т.е. дали правилно го разбирам че срока на приспадане е съкратен от 3м. на 2м. и на мен ми изтича м.12.2009г. а не м.01.2010г. или съгл.пар.53 – съм заварено положение. Много Ви моля за коментар.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    измененията в закона влизат в сила от 01.01.2010 г. Във Вашия случай е приложим три месечният период за приспадане. Това е и смисълът на посочения от Вас &53 от Допълнителните разпоредби в сила от 01.01.2010 г. – двумесечният период на приспадане се прилага по отношение на деклариран за възстановяване след 01.01.2010 г. данък.

Вашият коментар

Email: