Продажба на ДМА под балансова стойност

Закупили сме транспортно средство за нуждите на фирмата , а не с цел продажба.Ползвали сме цялото ДДС за него.Принудени сме да го продадем,като фирмата ,която го закупува е от държава членка на евросъюза и е регистрирана по ДДС.Съответно ние не начисляваме ДДС в фактурата .Продажната цена е по ниска от остатъчната му балансова стойност.Дължим ли ДДС за разликата в цената. Благодаря предварително

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че доставката не попада в хипотезите на чл. 27 от закона – определяте данъчната основа по реда на чл. 26, а именно – продажната стойност, като начислявате ДДС( във Вашия случай 0%) на тази стойност.

Вашият коментар

Email: