Корекция ДДС

Здравейте, работя в лизингова фирма и отдаваме оборудване на лизинг. В последно време се налага да прекратяваме договори и да си взимаме оборудването обратно. Има случай обаче, при които се оказва, че част от оборудването липсва и не можем да си го приберем. В началото сме фактурирали цялото оборудване и при прекратяване на договора пускаме КИ за остатъка. Трябва ли да начислим ДДС-то което сме ползвали при покупката на оборудването / частта която липсва/ като корекция или това е задължение на лизингополучателя, тъй като то се води при него като ДМА.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    би следвало отчитането и декларирането на въпросните липси да е извършено от лизингополучателя, след като липсите са налице към момента на прекратяване на договора. Как точно са уредени взаимоотношенията Ви с лизингополучателя по повод липсата на част от оборудването?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В такъв случай издавате кредитно известие за разваляне на сделката по реда на чл. 115 ал. 6, което очевидно сте направили. Неустойките, дължими Ви като обезщетение по повод разваляне на договора документирате според изискванията на чл. 84 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: