ВОД и аванс

Здравейте, имам получени авансови плащания през м.декември за износ на стоки в страна-членка на ЕС, който ще се осъществи през 2010 година. Фирмата ни е регистрирана по ДДС, както и нашите клиенти в чужбина и затова досега издавах фактура без ДДС за аванса, но сега четейки новите разпоредби не ми стана ясно дали ме засягат. Моето мнение е, че тези промени няма да се отразят на нашата дейност, но все пак искам да се консултирам тук – платили са ни 50% от сумата и смятам, че трябва да се фактурира само тази сума без ДДС, както досега и при транспортирането на стоките да се приспадне аванса. Правилно ли разсъждавам?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте
    съгласно чл. 51 ал. 3 и 4 от закона данъкът за вътреобщностните доставки, включително за авансови плащания, става изискуем след настъпване на данъчното събитие за доставката. Поради тази причина дали ще издадете една фактура с цялата стойност на доставката, или отделни фактури за получените авансови плащания и за самата доставка, с приспаднат аванс – резултатът би бил един и същ – издадените фактури за авансови плащания за вътреобщностни доставки се декларират в периода, през който данъкът за доставката е станал изискуем (чл. 124 ал. 3 от закона).

Вашият коментар

Email: