аванс и ВОД

Здравейте, как стоят нещата с промените по ЗДДС и авансовите плащания сега? Фирмата ни е регистрирана по ДДС и изнася стоки за страни от ЕС (клиентите ни също са регистрирани по ДДС). През месец декември имам две получени авансови плащания (платено е 50% по проформи) и сега се чудя какви фактури да издавам на клиентите, понеже стоките ще се изнасят в януари. От това, което прочетох не става ясно дали промените, касаещи аванси се отнасят за всички аванси или само за случаите, в които има промяна в данъчната ставака, мястото на доставка или в данъчния режим. Понеже аз не съм засегната от последните 3 изброени, смятам че трябва да си издам фактури за получените аванси без ДДС с ДО 50% от сделката, но дали разсъждавам правилно? И ако тези промени засягат всички аванси да очаквам ли анулиране на всички авансови фактури от доставчиците, които ще ни доставят след 31.12.2009г. стоките? Сега сме в процес на проверка за възстановяване и аз съм включила част от тези аванси в дневниците за ДДС и съответно съм ползвала ДК…

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  разпоредбата на &50 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, в сила от 01.01.2010 г., кояти визирате би имала смисъл единствено ако се отнася за доставките, за които след 01.01.2010 г. е:
  – променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката;
  – променено мястото на изпълнение на доставката;
  – доставката е приравнена на облагаема по чл. 69, ал. 2.
  Конкретно на въпроса Ви за авансовото плащане за вътреобщностна доставка – на основание чл. 51 ал. 3 и 4 данъкът по тази доставка става изискуем след настъпване на данъчното събитие, така че дали ще издадете една фактура с цялата стойност на доставката, или отделни фактури за получените авансови плащания и за самата доставка, с приспаднат аванс – резултатът би бил един и същ.
  Не бихте имали проблем за ползвания данъчен кредит за авансови плащания по доставки, които ще бъдат осъществени след 01.01.2010 г.

Вашият коментар

Email: