Дължи ли се ДДС върху продажбата на заложена вещ?

Здравейте, въпроса ми е във връзка с продажбата на заложена вещ в заложна къща по реда на наредбата за дейността на заложните къщи. Съгласно тази наредба след изтичане на срока на залога вещта не става собственост на заложната къща, но същата я продава за да обезщети вземането си като разликата между продажната цена и вземането следва да се възстанови на длъжника. Въпроса ми е следва ли върху тази продажба да се начисли ДДС ако заложната къща е регистрирана по ЗДДС и ако да – върху коя сума.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    би следвало да бъде начислен ДДС единствено в случай, че са изпълнени условията на чл. 131 от закона.
    Продажбата на заложената вещ не е доставка на стока по смисъла на закона за заложната къща.

Вашият коментар

Email: