Изчисляване на коефициент по ддс

Фирмата е регистрирана по ДДС от м.декември 2008г ,но започва дейност през 2009 г.м.януари ,от м.декември 2009 е необвързан застрахователен агент и има фактурирани комисионни .Как ще изчисля коефициента по ДДС като през месеца няма други приходи,но има покупки .

6 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  От въпроса Ви не е особено ясно извършвали ли сте дейност през 2008 г.?
  Ако не сте – коефициентът се изчислява на база на оборотите по чл. 73 ал. 3 и 4 за месец декември 2009 г. – на основание чл. 70 ал. 5. След като в този месец имате извършени само освободени доставки – коефициентът ще бъде нула.
  Отделно от това през декември правите и преизчисление на база оборотите по чл. 73 ал. 3 и 4 за цялата 2009 г. Процедурата за това преизчисление е подробно описана в чл. 65 от правилника за прилагане на закона.
  Следва да се отбележи, че правото на приспадане на частичен данъчен кредит е приложимо само за стоките и услугите, които се използват за извършване и на облагаеми, и на освободени доставки. За стоките и услугите, които използвате само за извършване на облагаеми доставки е налице право на пълен данъчен кредит.

 2. Отговор Пламена

  През 2008г не е извършвана никаква дейност.
  През м.януари 2009г започва дейност -консултански услуги и има издадени фактури,но през м.декември няма консултански услуги само комисионни от застраховането,а фактурите за облагаемите доставки са за консултанските услуги.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай след като стоките и услугите, закупени от Вас ще бъдат използвани само за извършване на облагаеми доставки е налице право на приспадане на пълен данъчен кредит.
  Чл. 73 би имал отношение когато получената от Вас стока или услуга се използва и за облагаеми, и за освободени доставки – например наем за офис, ако от този офис извършвате застрахователна дейност и консултантски услуги, и т.н.

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случай, че сте получател на стоки и услуги, за които е налице право на приспадане на частичен данъчен кредит – да.

Вашият коментар

Email: