продажба на ДМА под балансова стойност

Закупили сме транспортно средство за нуждите на фирмата , а не с цел продажба.Принудени сме да го продадем, но продажната цена е по ниска от остатъчната му балансова стойност.Дължим ли ДДС за разликата в цената.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като не става дума за стока втора употреба, закупена с цел препродажба, се съобразявате единствено с чл. 27 – в случай, че не попадате в посочените в него ограничения определяте данъчната основа по реда на чл. 26, а именно – продажната цена.

Вашият коментар

Email: