Изискуемост на данък при туристически услуги

Здравейте! Ние сме туристическа фирма, която изпраща туристи в Тайланд / трети страни . Получили сме авансови плащания в м.11.2009 за обшата тур.услуга. Туристът ще се възползува пряко от тур. услуга през м.01.2010 г. Трябва ли да издадем ф-ра за авансовото плащане съгл. & 50 ал.1 от ЗДДС в сила от 01.01.2010 г. Благодаря Ви!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    за получените авансови плащания до 31.12.2009 г. процедирате както и досега, съгласно изискванията на сега действащият закон, а именно – чл. 142 от закона и чл. 86 от правилника.

Вашият коментар

Email: