отбив от цената на СМР

Изпълнили сме СМР,клиента(физ.лице)е подписал акт 19 и сме фактурили сумата в период 08/2009г. Клента ни е превел само част от ст-та на фактурата(по договор трябваше да ни плати 100% до 10дни след фактурирането). В момента(декември) са се появили дефекти и клиента и нашата фирма се договориха да се направи отбив от цената, а клиента сам да си отстрани дефектите. С какъв документ трябва да се оформи такава договорка? И след това кредитно известие ли да се пусне(има ли основание да си искаме надвнесено ддс) или просто да се отнесе 609/411?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Въпросният отбив от цената представлява намаление на сумата, дължима Ви от клиента съгласно сключения договор? Ако това е така – налице е намаление на данъчната основа на доставката, вследствие на което трябва да издадете кредитно известие на основание чл. 115 от закона. Самата договорка между Вас и клиента можете да оформите с констативен протокол, в който да опишете установените дефекти и сумата, която правите като намаление във връзка с тези дефекти.

Вашият коментар

Email: