Непризнато ДДС и годишно приключване

Непризнат данъчен кредит за 2007 въз основа на РА от 2009г. , как ще се отрази тази година в отчетите Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Бихте могли да отнесете сумата на непризнатия данъчен кредит по ревизионния акт като разход. Друг е въпросът дали този разход е данъчно признат. Няма как да бъде отговорено конкретно на този въпрос без да е ясна причината за непризнаването на данъчния кредит.

Вашият коментар

Email: