фактура от Македония

Спедиторска фирма сме рег по ДДС и организираме транспорт от Гърция до Италия. Получател e гръцка фирма рег по ДДС, а транспорта е извършен от македонска фирма. Македонската фирма ни е издала фактура без ДДС – следва ли нашата спедиторска фирма да начисли ДДС? Ако трябва как да стане това?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че македонската фирма няма седалище и адрес на управление, или постоянен обект на територията на Общността – нямате задължение за начисляване на данък за фактурираната Ви от тях транспортна услуга. Чл. 82 ал. 2 т. 3 е приложим само в случаите, при които доставчикът на услугата е установен на територията на друга държава членка.

Вашият коментар

Email: