оборот за регистрация по ЗДДС

Местно ЮЛ е придобило дялове в Колективна инвестиционна схема – Договорен фонд \\\“Х\\\“ на стойност 100 000 лв. В края на годиното се осъществява обратно изкупуване на дяловете от ДФ-то, при което ЮЛ получава 115 000 лв.

Съгласно чл. 96, ал.2 от ЗДДС \\\“Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

2. доставки на финансови услуги по чл. 46; 3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Въпросът ми са следните:

1. Осъществената операция попада ли в приложното поле на чл. 96, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 6 и 9 от ЗДДС? / за т. 2 становището ми е, че ЮЛ е клиент по доставка на финансова услуга, а предлагащите такива услуги са лица, които притежават и съответния лиценз за предоставянето им. За т. 3 нямам колебания /

2. Ако попада, то коя сума следва да формира оборота за регистрация по ЗДДС – 115 000 лв. или 15 000 лв.

Благодаря Ви предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    съгласно текста на чл. 96 ал. 2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи. А данъчната основа на извършваната от Вас доставка е 115 000 лв.
    Съгласно чл. 46 т. 5 извършената от Вас доставка е освободена, и на основание чл. 96 ал. 2 т. 2 би участвала при определяне на облагаемия оборот за регистрация, при условие че е свързана с основната дейност на въпросното юридическо лице съгласно чл. 96 ал. 3.

Вашият коментар

Email: