ВОП авт от физ лице

Здравейте,
въпроса ми е следният:
Как се обалага придобиване на авт втора употреба от физическо лице в ЕД, който ще бъде продавам в Бг?
ВОП ли е това или не?
При продажбата ще начислявам ли ДДС на цялата стойност?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като продавачът не е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка – не е налице вътреобщностно придобиване и нямате задължение за начисляване на данък за покупката.
    При продажбата, при условие, че автомобилът е закупен с цел продажба, можете да приложите разпоредбите на глава седемнадесета от закона, т.е да изберете дали продажбата да бъде извършена по общия ред, или да приложите специалния режим на облагане на маржа на цената.

Вашият коментар

Email: