ддс при отработено масло

Здравейте, фирмата ни е транспортна и събираме отработено масло от колите. Сега го предадохме на лицензирана за тази дейност фирма и се питаме как да оформим фактурата- дали е нулева ставката по ддс и на основание на кой член от з-на.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случай, че получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, то данъкът е дължим от него на основание чл. 82 ал. 5 и чл. 163а ал. 2 от закона, като в издадената от Вас фактура не начислявате данък, а в основание за неначисляване посочвате чл. 163а и текстът, че данъкът е дължим от получателя.

Вашият коментар

Email: