Отчет за извършените продажби – месечен или подневен?

Здравейте, въпросът ми е следният: Ако фирмата е приела да отчита свободните продажби всеки ден, това означава ли, че трябва да са отразени така и в дневника за продажбите? Благодаря за отделеното време!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    това, че сте избрали да съставяте отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период съгл. чл. 119 ал. 3 не Ви налага задължението да отразявате всеки отделен отчет в дневника за продажбите. В края на данъчния период издайте и обобщен отчет, който да отразите в дневник продажби. За справка – чл. 119 ал. 1 от ЗДДС и чл. 112 от ППЗДДС.

Вашият коментар

Email: