Пропусната фактура за продажби в дневника по ДДС -санкции

Имаме пропусната фактура в дневника за продажби с изтекъл срок  т.е издадена е през м.09 а е включена в м.11 .Какви са санкциите за това ?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Чл. 180 и 182 от Административно-наказателните разпоредби на Закона визират подобни случаи. Как и кога е извършено плащането по фактурата, ако има такова?

  2. Отговор Димитрова

    Плащането и извършено по банков път и е през м.09.2009 г.Тези членове визират зкаснение от един даначен период т.е един месец. А ние имаме закснение от два и поради тази причина не можем да прецениме каква ще е санкцията .

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Чл. 180 ал. 3 и чл. 182 ал. 2 налагат по-малък размер на глобата при едномесечно закъснение, а не ограничение на прилагането на чл. 180 и 182 само за случаите на едномесечно закъснение.

Вашият коментар

Email: