МПС на лизинг и брак

Имам следния казус: Дейността на фирмата ни е отдаване на автомобили под наем. Автомобилите ги купуваме чрез финансов лизинг с опция за придобиване, т.е ДДС-то се начислява върху главницата с всяка вноска от лизингодателя. Наш клиент катастрофира с кола на лизинг и вината е негова. Автомобилът е за брак. Това са фактите, а сега малко цифри. Колата струва 17900 без ДДС и 3580лв. ДДС. Лизингодателят ни при закупуването е ползвал за ДК цялото ДДС, а ние до настъпване на катастрофата сме изплатили към него 6700 от стойността на автомобила/главница/ и сме ползвали ДК за начисления пропорционално ДДС за 1340лв. Тъй като автомобилът е за брак приключваме договора за лизинг и лизингодателя връща на държ. бюджет цялото ползвано ДДС за ДК 3580лв., но си го взима от нас или по-точно от застрахователното обезщетение без да ни пуска никакъв дан. документ. Правилно ли е това? Ние всъщност сме ползвали само 1340лв. ДК, а трябва да върнем 3 580лв.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобни взаимоотношения би следвало да са уредени в договора за лизинг. Поради тази причина по всяка вероятност и отговорът на въпроса Ви е в този договор.

  2. Отговор Милена Любенова

    Благодаря Ви за отговора, но не става въпрос дали е уредено с договора. Интересувам се относно интерпретиране на казуса съгласно ЗДДС.

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Зададен по подобен начин въпросът Ви касае единствено взаимоотношенията Ви с лизингодателя. Единственото основание за подобна удръжка от страна на лизингодателя Ви би се съдържало в сключения между Вас договор, а не в ЗДДС.

Вашият коментар

Email: