Закони по ДДС

Какъв е крайният срок за деклариране на фактури за покупки в дневниците за покупки?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    съгласно Закона срокът за отразяване на фактурите за покупки е до три месеца след периода, през който ДДС за доставката е станал изискуем – справка чл. 124 ал. 4.

Вашият коментар

Email: