начисляване на ДДС от google Ирландия

Здравейте, имам следният въпрос: Българска фирма НЕ регистрирана по ДДС, закупува рекламно пространство в google от google – Ирландия, те издават опростена фактура. Трябва ли българската фирма да си начисли сама ДДС и/или трябва ли в тяхната фактура да има ред ДДС или др? Какво става, ако Българската фирма се регистрира по ДДС, тогава самоначислява ли си ДДС по тази фактура? Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Въпреки че не сте регистрирани по Закона – данъкът е дължим от Вас и имате задължение да го внесете в бюджета на основание чл. 91 ал. 3 във връзка с чл. 21 ал. 3 в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Вашият коментар

Email: