ДДС за обучение и преквалификация

Искам да попитам трябва ли да се регистрира по ЗДДС и да начислява съответно ДДС дружество, регистрирано по ТЗ, което се занимава само с обучение и преквалификация и фактурите са само за това. Дружеството няма лиценз за професионален център.

Благодаря ви предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно чл. 41 от Закона доставките, които извършвате, биха били освободени в случай, че попадате сред изброените в чл. 41 т. 1 а) лица, а именно:
    детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или културно-просветни или научни институции.
    Ако това условие не е изпълнено – доставките, които извършвате, са облагаеми и имате задължение за регистрация по закона при достигане на оборот от 50 000 лв определен по реда на чл. 96.

Вашият коментар

Email: