Чл. 79. (6)

Фирма е закупила МПС през 11.2006 г. и е ползвала данъчен кредит в размер на 9000 лв. През м. 11.2009 продава същото МПС за 11 000 лв. Дължим ли данък на основани чл. 79 ал. 6 т. 2

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е налице промяна на предназначението по смисъла на чл. 79, за да извършвате корекция – продажбата на автомобила е облагаема доставка по смисъла на Закона.
    За да избегнете евентуални проблеми в бъдеще относно тази доставка, е добре да подплатите продажбата с оценка за стойността на автомобила от оценител.

Вашият коментар

Email: