Отчитане при регистрация по ДДС в Гърция

Българска фирма се регистрира по ДДС в Гърция, регистрацияста е тип Б, с тримесечно отчитане.

Как трябва да облагаме продажбата на стоки на гръцки клиенти. С БГ-вата или с гръцкия ват?. Когато доставяме стоки от БГ в Гърция с кой ват трябва да се декларират продажбите? 

БГ вата получава стоки на пристанище Солун. Тези стоки иска да ги продаде на македонски клиент. С кой ват трябва да декларира?

Кое е определящо за доставката с кой ват трябва да се декларира?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става особено ясно какъв е видът на споменатите доставки на стоки на гръцките клиенти.
    По отношение на декларирането на доставките в Гърция би следвало да е водещо мястото на изпълнение на конкретната доставка, по аналогична разпоредба в гръцкото законодателство на разпоредбите на чл. 82 и чл. 86 от приложимия у нас закон.

Вашият коментар

Email: