Договор за клинично изпитване

Здравейте,

Имам следните въпроси:

1.Юридическо лице/Болница-регистрирана по ЗДДС/ има сключен договор за доставка на услуги, свързани с медицински клинични изпитвания. Изпитванията се извършват в България. Получателят на услугата е българско дружество, регистрирано по ЗДДС. Следва ли болницата да начисли ДДС при издаване на фактура.

2.Юридическо лице/Болница-регистрирана по ЗДДС/ има сключен договор за доставка на услуги, свързани с медицински клинични изпитвания. Изпитванията се извършват на територията на болницата. Получателят на услугата е ирландско дружество, което има VAT номер. Следва ли болницата да начисли ДДС при издаване на фактура? В кои случаи не се начислява ДДС и цитирането на Европейска директива 2006/112/ЕО в договора за клинично изпитване достатъчно основание ли e за неначисляване на данък?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – доставката би била освободена от облагане с ДДС в случай, че попада в обхвата на чл. 39 от закона.
    По отношение на втория Ви въпрос – доставката би била с място на изпълнение извън територията на страната, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона. Поради тази причина на основание чл. 86, ал. 3 не би следвало да начислявате данък.

Вашият коментар

Email: