Внос износ на стоки

Българска фирма А купува стока от трета страна – фирма Б и  продава същата стока на трета страна фирма С. Стоката не влиза на територията на България и не минава митница. , а се движи от фирма Б към фирма С . Фирма Б издава фактура с купувач бълг. фирма А .Фирма А издава фактура за продажбата на фирма С с нулева ставка- по чл. 86, ал.3. За българската фирма доставката от фирма Б е внос с място на изпълнение извън територията на страната. Трябва ли по някакъв начин този внос да намери отражение в дневник за покупките?

Вашият коментар

Email: