изготвяне на фактура при продажба на лекотоварен автомобил

Здравейте!

Фирмата ни продава лекотоварен автомобил.При покупката му е ползван данъчен кредит. Договорената цена е 2400лв.Въпросите ми са следните:

1. Как да формирам облагаемата данъчна основа? Правилно ли е към договорената цена без ДДС, т.е. 2000лв да прибавя платения данък МПС за 2015г, данъкът, дължим по прехвърлянето и нотариалната такса? Със или без ДДС да взема нотариалната такса?

2. Ако примерно тези увеличения са 200лв, то данъчната основа за изчисляване на ДДС ще е 2200, ДДС 440лв и обща сума 2640лв. Тези ли суми трябва да отразя в дневника за продажби? А какви трябва да бъдат записванията в самата фактура? Коя ще е сумата за плащане и словом? 

3. Трябва да чукна касов бон. Според мен той трябва да е за 2400лв,защото купувачът толкова ще ни плати. Но как ще се закрие разликата между фактурата и реално заплатената сума?

Моля Ви за помощ, защото чета противоречиви мнения.

Вашият коментар

Email: