Продажба на автомобил по 5 години с ползван ДК

ЗДРАВЕЙТЕ! Имам автомобил  6+1, закупен през  м. Май 2005г.за 30 000лв. с ДДС,  който е изплатен за 2 годишен лизинг и съм ползвала данъчен кредит по ЗДДС. В момента имам за същия автомобил застрахователна оценка за 5000лв. но счетоводителката ми не е съгласна да го продам на тая стойност (5000 лв. + ДДС).Тя твърди, че щом автомобила е под 5 години,  при продажба съм длъжна да възстановя цялата стойност на ползвания данъчен кредит при изплащането на лизинговите вноски.Тоест продажната цена от 5000 лв. не може да бъде данъчна основа за  определяне на ДДС по тази продажба, а данъчната основа трябва да бъде покупната цена на автомобила.Моля за Вашето компетентно мнение по въпроса.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    общото правило за определяне на данъчната основа е уредено в чл. 26 от Закона, а изключенията от това правило – в чл. 27.
    Във Вашия случай чл. 27 би намерил приложение, при условие, че автомобилът е обект на дарение (ал. 1), или сделката е между свързани лица(ал. 3).
    Ако доставката не попада в тези хипотези – определяте данъчната основа по реда на чл. 26, а именно – договорената продажна цена(в случая 5 000 лв.).

Вашият коментар

Email: