комисионно възнаграждение

Българско ЮЛ осъществявя сделка по износ на стока от Беларус за Сърбия от свое име и за сметка на купувача. Българското ЮЛ има договор с българско ФЛ за посредническа дейност по същата сделка и дължи на последното комисионно възнаграждение.

Следва ли комисионата да се облага с ДДС у нас? 

Вашият коментар

Email: