ддс Австралия

Нерегистрирана по ДДС фирма в България извършва сертификационна услуга. По силата на лицензно споразумение / за да ползва акредитация / плаща такси към фирма в Австралия – таксата е твърда и е 300 долара за всеки издаден сертификат. Необходима ли е регистрация по чл.97а ал.1 от ЗДДС . Какво е тълкуванието на този вид – такса или услуга.

Вашият коментар

Email: