Продажба лекотоварен автомобил от Община

Здравейте,

Моля за консултация по следният случай:

Община продава лекотоварен автомобил на физическо лице. Лекотоварният автомобил е използван за извършване на освободени доставки, освен това Общината не ползва данъчен кредит. Следва ли да начислим ДДС при продажба на въпросния автомобил?

 

 

Вашият коментар

Email: